Log in met je unieke code
Algemene voorwaarden     Privacy
Privacyverklaring

Persoonlijke informatie
Samsung Electronics Benelux B.V. hecht veel waarde aan het waarborgen van uw privacy op internet. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen, de inhoud ervan te verbeteren, marktonderzoek te doen, u te informeren en voor het afwikkelen van uw bestelling(en). Samsung Electronics Benelux B.V. kan de gegevens ook zodanig gebruiken dat beter aan uw behoeften kan worden voldaan of om u via post, e-mail of telefoon te benaderen over nieuwe producten, diensten of speciale aanbiedingen. Wanneer u een product bestelt, een aanvraag indient of opmerkingen over deze website verstrekt, kan het voor een zo goed mogelijke afhandeling van uw bestelling of verzoek nodig zijn contact met u op te nemen voor aanvullende informatie. Samsung Electronics Benelux B.V. verkoopt, verstrekt of verhuurt deze informatie niet aan derden (waaronder niet wordt verstaan een andere Samsung onderneming) behoudens in de gevallen die hierna genoemd zijn. Het kan voorkomen dat wij persoonlijke informatie ter beschikking stellen aan andere bedrijven voor het beheer van deze website, de behandeling van uw aankoop of aanvraag, voor direct marketing acties van Samsung Electronics Benelux B.V. of voor de verwerking van uw gegevens. Samsung Electronics Benelux B.V. eist van deze bedrijven dat zij ook een strikt privacybeleid voeren en uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan welke door Samsung Electronics Benelux B.V. zijn goedgekeurd. Om u toegang te kunnen geven tot bepaalde informatie, kan nu en dan gebruik worden gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die een website overbrengt naar de vaste schijf van een bezoeker met daarin informatie over de gebruiker, waardoor de gebruiker bij een volgend bezoek aan de website kan worden herkend. U kunt uw browser zo instellen, dat deze u waarschuwt wanneer u een cookie ontvangt dan wel dat deze cookies blokkeert.

Externe links


U zult gezien hebben dat deze website links bevat naar andere websites. Hoewel wij ernaar streven deze links te beperken tot websites die in dezelfde mate als wij streven naar het respecteren van uw privacy, zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en privacybescherming van deze websites.

Nieuwsbrieven


Nu en dan versturen wij nieuwsbrieven, hiervoor kunt u zich inschrijven via deze website. Opgeven voor deze nieuwsbrieven is volledig vrijwillig en de gebruiker kan zelf bepalen of hij/zij de gevraagde informatie verstrekt. De informatie die hierbij wordt opgevraagd kan bestaan uit NAW-gegevens (zoals naam en postadres) en demografische gegevens (zoals geslacht, leeftijd, enz.). De NAW-gegevens worden gebruikt om nieuwsbrieven te versturen via email. Indien u persoonlijke informatie aan Samsung Electronics Benelux B.V. heeft verstrekt, kunt u deze op verzoek inzien en desgewenst (laten) veranderen of wissen. U kunt in verband hiermee contact opnemen met de beheerder van de website, The Entertainment Group via info@witlicht-mobile.nl. Ook indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen of indien u wenst dat uw persoonlijke informatie niet meer wordt gebruik voor direct marketing doeleinden kunt u contact opnemen met The Entertainment Group via info@witlicht-mobile.nl. Onderaan elke nieuwsbrief wordt u ook de mogelijkheid geboden om u uit te schrijven voor deze nieuwsbrief.

Toepasselijk recht en rechtbank

Op dit privacy beleid is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Den Haag is exclusief bevoegd terzake enig geschil voortvloeiend of verbandhoudend met dit privacy beleid.